23.06 Poznań Wolny Dziedziniec UM
24.06 Kraków Wianki
28.06 Gdynia Open'er Festival
15.07 Wrocław Męskie Granie
22.07 Katowice Męskie Granie
26.08 Żywiec Męskie Granie